"ศูนย์รวมสินค้าแฟชั่นนำเข้าทันสมัย"   โดย บริษัท ซี แฟชั่น สโตร์ จำกัด  (ZEE FASHION STORE Co.,Ltd.)

   Hotel&Resort   

บริษัทฯ เปิดทำการ และจัดส่งสินค้าพร้อมส่งทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด

วิธีการสั่งซื้อสินค้าและชำระเงิน

 • 1.ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าผ่านทางหน้าเว็บไซต์ หรือทาง Line ID : zeefashionstore หรือทางแฟนเพจ
 •     https://www.facebook.com/zeefashionstore


 • 2.ลูกค้าชำระเงินค่าสินค้าภายใน 24 ชั่วโมง สำหรับสินค้าพร้อมส่ง
 •    ลูกค้าชำระเงินค่าสินค้าภายใน 48 ชั่วโมง สำหรับสินค้าพรีออเดอร์

 •    - หากลูกค้าไม่ชำระเงินค่าสินค้าให้ครบถ้วนเต็มจำนวนภายในเวลาที่กำหนด การสั่งซื้อสินค้าของลูกค้าจะถูกยกเลิก
       กรณีที่ลูกค้ายังต้องการที่จะสั่งซื้อสินค้าชิ้นนั้น ลูกค้าต้องสั่งซื้อสินค้าเข้ามาใหม่

     - หากลูกค้าชำระเงินค่าสินค้าเกินเวลาที่กำหนด ลูกค้าต้องสั่งซื้อสินค้าเข้ามาใหม่
       และลูกค้าต้องแจ้งชำระเงินสำหรับหมายเลขสั่งซื้อใหม่ โดยราคารวมของสินค้า
       ในหมายเลขสั่งซื้อใหม่ ต้องเท่ากับหรือมากกว่าจำนวนเงินที่ลูกค้าชำระเงินเข้ามา ถ้าราคารวมของสินค้า
       ในหมายเลขสั่งซื้อใหม่ มากกว่าจำนวนเงินที่ลูกค้าชำระเงินเข้ามา ลูกค้าต้องชำระเงินเพิ่มให้ครบเต็มจำนวน
       
       หมายเหตุ หากราคารวมของสินค้าในหมายเลขสั่งซื้อใหม่ น้อยกว่าจำนวนเงินที่ลููกค้าชำระเงินเข้ามา
       ลูกค้าจะไม่ได้รับเงินค่าส่วนต่างคืน

 • 3.ลูกค้าโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของบริษัท ตามด้านล่างเท่านั้น  ผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคาร หรือ ตู้เอทีเอ็ม (ATM)
     หรือ  ธนาคารออนไลน์ (Internet Banking)
            
 •                                            บัญชีธนาคาร   • 4. ลูกค้าต้องแจ้งชำระเงินผ่านทางหน้าเว็บไซต์ หรือทาง Line ID : zeefashionstore
   • หรือทางแฟนเพจ https://www.facebook.com/zeefashionstore
   • หลังจากที่ลูกค้าชำระเงิน หากลูกค้าไม่แจ้งชำระเงิน หรือลูกค้าระบุ วัน, เวลา, จำนวนเงิน, ช่องทางการชำระเงิน
   • ไม่ถูกต้อง ฝ่ายขายจะไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้ ทำให้ลูกค้าไม่ได้รับสินค้า


 • 5.ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานภาพการชำระเงิน ตรวจสอบสถานภาพการจัดส่งสินค้าและหมายเลขส่งสินค้า EMS
  (รหัส tracking)  โดยคลิกที่ลิงค์ ดูสถานะการสั่งซื้อ  ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ และกรอกหมายเลขสั่งซื้อและพาสเวิร์ด (Password) ที่ได้รับหลังจากคลิกยืนยันการสั่งซื้อสินค้า

 • 6.ระยะเวลาการจัดส่งสินค้าขึ้นอยู่กับสินค้าแต่ละชิ้น โดยลูกค้าสามารถดูได้ที่รายละเอียดของสินค้าแต่ละชิ้น
   สำหรับสินค้าในหมวดสินค้าพร้อมส่ง ฝ่ายขายจะจัดส่งสินค้า ภายใน 24 ชั่วโมง นับจากเวลาที่ลูกค้าแจ้งชำระเงิน
   ไม่เว้นวันหยุด

 • 7.ในกรณีที่ลูกค้าชำระเงินไม่ครบ ลูกค้าต้องชำระเงินมาเพิ่มให้ครบเต็มจำนวนเท่านั้น
 •     หมายเหตุ หากลูกค้าไม่ชำระเงินเข้ามาให้ครบเต็มจำนวนภายในระยะเวลาที่่กำหนด
      หมายเลขสั่งซื้อนั้นจะถููกยกเลิก ลูกค้าต้องสั่งซื้อสินค้าเข้ามาใหม่
      และลูกค้าต้องแจ้งชำระเงินสำหรับหมายเลขสั่งซื้อใหม่ โดยราคารวมของสินค้า
      ในหมายเลขสั่งซื้อใหม่ ต้องเท่ากับหรือมากกว่าจำนวนเงินที่ลูกค้าชำระเงินเข้ามา ถ้าราคารวมของสินค้า
      ในหมายเลขสั่งซื้อใหม่ มากกว่าจำนวนเงินที่ลูกค้าชำระเงินเข้ามา ลูกค้าต้องชำระเงินเพิ่มให้ครบเต็มจำนวน
      
      หากราคารวมของสินค้าในหมายเลขสั่งซื้อใหม่ น้อยกว่าจำนวนเงินที่ลููกค้าชำระเงินเข้ามา
      ลูกค้าจะไม่ได้รับเงินค่าส่วนต่างคืน

 • 8.ลูกค้าต้องแจ้งชำระเงิน โดยระบุวัน, เวลา, จำนวนเงิน, ช่องทางการชำระเงิน
     ให้ถูกต้อง ภายใน 24 ชั่วโมง นับจากเวลาที่ลูกค้าชำระเงิน
      มิฉะนั้นลูกค้าต้องสั่งซื้อสินค้าเข้ามาใหม่และลูกค้าต้องแจ้งชำระเงิน สำหรับหมายเลขสั่งซื้อใหม่ โดยราคารวมของสินค้า
 •    ในหมายเลขสั่งซื้อใหม่ต้องเท่ากับหรือมากกว่าจำนวนเงินที่ลูกค้าชำระเงินเข้ามา ถ้าราคารวมของสินค้า
 •    ในหมายเลขสั่งซื้อใหม่ มากกว่าจำนวนเงินที่ลูกค้าชำระเงินเข้ามา  
 •     ลูกค้าต้องชำระเงินเพิ่มให้ครบเต็มจำนวน      
       หมายเหตุ หากราคารวมของสินค้าในหมายเลขสั่งซื้อใหม่ น้อยกว่าจำนวนเงินที่ลููกค้าชำระเงินเข้ามา
       ลูกค้าจะไม่ได้รับเงินค่าส่วนต่างคืน

 • 9. เมื่อลูกค้าชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถยกเลิกการสั่งซื้อ หรือ เปลี่ยนแปลงข้อมูลการสั่งซื้อ และไม่สามารถ
 •     เปลี่ยน , คืน , แลก สินค้า เพราะทางบริษัทฯ ทำการตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนจัดส่งสินค้าทุกครั้ง

วิธีการสั่งซื้อสินค้าผ่านทางหน้าเว็บไซต์


 • สั่งซื้อสั่งซื้อ

 • สั่งซื้อสั่งซื้อ    สินค้าที่คุณอาจพึงพอใจ


น้ำหอม Davidoff - Echo Eau De Toilette Spray ขนาด 100 ml
ราคา 2260 บาท
น้ำหอมรีฟิล Chanel - No.19 Eau De Parfum Refill ขนาด 50 ml
ราคา 4740 บาท
นาฬิกา Swiss Legend - รุ่น Men 30465-BB-01-RDAS Cyclone Analog Display Swiss Quartz Red Watch
ราคา 9430 บาท
หัวข้อช่องทางการชำระเงิน
ช่องทางการชำระเงิน